KYSY LISÄÄ

Aineistojen käyttö tutkimuksessa

Tutkimusta koskevat kaikki samat tekijänoikeuslain säännökset kuin muutakin tekijänoikeuden suojaaman aineiston käyttöä.

Tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttäminen edellyttää oikeudenhaltijan lupaa, elleivät rajoitussäännökset toisin määrää. Toisaalta oikeudet tekijänoikeuden alaisiin tutkimustuloksiin kuuluvat tutkijoille, ellei ole toisin sovittu ja oikeuksia siirretty.