KYSY LISÄÄ

Kopioston kopiointilupa

Kopioston kopiointiluvalla tieteellistä tutkimusta varten saa

  • skannata tai kopioida avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- tai tekstiaineistoa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, kun se on tutkimuksen edistämisen kannalta olennaista.
  • valokopioida painetuista julkaisuista tai tulostaa digitaalisesta lähteestä 20 sivua per julkaisu, kuitenkin enintään puolet julkaisusta.

Kopioidun aineiston saa välittää tutkimusryhmälle sähköpostilla tai suljetussa verkossa siten, että se on vain tutkimusryhmän saatavilla. Kopioitu aineisto saa olla tutkimusryhmän saatavilla niin kauan, kunnes tutkimus on valmis. Jos oppilaitoksella on lakiin tai muihin säännöksiin perustuva velvollisuus säilyttää tutkimusta varten valmistetut kopiot tietyn ajan, digitaaliset kopiot saavat olla tallennettuina lain tai muun säännöksen edellyttämällä tavalla ja edellyttämän ajan.

Tiettyä tutkimusta varten valmistetut digitaaliset kopiot voidaan kuitenkin tallentaa tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten suljettuun verkkopalveluun erillisellä oppilaitoksen kanssa tehtävällä sopimuksella. Tällainen sopimus on tehty Tietoarkiston kanssa.

Tutkimuksella tarkoitetaan opettajan, tutkijan tai opiskelijan tekemää tieteellistä tai taiteellista, ei-kaupallista tutkimusta, selvitystä, opinnäytetyötä tai vastaavaa. Yksinomaan ulkopuolisen rahoituksen perusteella tutkimusta ei katsota kaupalliseksi tutkimukseksi.

Kopioston kopiointiluvalla tutkija voi kopioida tutkimustaan varten vaikka kokonaisia teoksia verkosta tai skannata kokonaisia painettuja julkaisuja. Kopioitua aineistoa voidaan jakaa tutkimusryhmän keskuudessa sähköpostilla tai suljetussa verkossa, myös tutkimusryhmään kuuluville ulkomaisille tutkijoille.