KYSY LISÄÄ
Siteerauksen muistilista
  • Siteerauksia saa ottaa julkistetuista teoksista.
  • Siteerauksella tulee olla asiallinen yhteys omaan teokseen.
  • Siteerata saa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
  • Siteerauksen yhteydessä tulee mainita tekijä ja lähde.

Siteeraus tieteellisessä tutkimuksessa

Julkistetuista teoksista saa ottaa hyvän mukaisesti lainauksia eli sitaatteja. Sallittujen sitaattien käyttöön ei tarvita tekijän lupaa. Sallitun siteerauksen pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Siteerauksen tulee liittyä siteeraajan omassa tekstissä tai esityksessä käsittelemään asiaan. Toisin sanoen sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiin.

Siteerauksen tarkoitus on tavallisesti selventää tai havainnollistaa käsiteltyä kysymystä esimerkin avulla. Tällöin sitaatti voi olla pidempikin, jos se on välttämätöntä asian selvittämiseksi tai havainnollistamiseksi.

Kuvataideteoksesta saa ottaa tekstiin liittyviä lainauksia tieteelliseen esitykseen. Kokonaisia kuviakin saa siten lainata tieteelliseen esitykseen, kuten opinnäytetyöhön tai taidehistorialliseen tutkimukseen. Kuvaa tulee käsitellä tekstissä, ja siteeraamisen on oltava perusteltua esityksen selventämiseksi tai havainnollistamiseksi. Kuvituksen kerääminen julkaisuun ei ole mahdollista vetoamalla sitaattioikeuteen.

Siteerattaessa tulee mainita sitaatin lähde eli yleensä tekijän nimi ja lähdeteos.

tekijänoikeuslaki 22 § ja 25 §

Siteerauksen yhteydessä on aina mainittava tekijä ja lähde.

SITEERAUKSEN MUISTILISTA

  1. Lainauksia saa ottaa julkistetuista teoksista.
  2. Siteerauksella tulee olla asiallinen yhteys omaan teokseen.
  3. Siteeraus saa tapahtua tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
  4. Siteerauksen yhteydessä on mainittava tekijä ja lähde.