KYSY LISÄÄ

Audiovisuaalisen aineiston käyttö opetuksessa

Elokuvateoksien esittämiseen opetustilanteessa tarvitaan lupa. Opetustilanne on julkinen, minkä vuoksi elokuvien esittämiseen opetuksessa tarvitaan oikeudenhaltijoiden lupa. Tiettyjen tv-ohjelmien esittämiseen on Opetushallitus hankkinut oppilaitoksille luvan. Elokuvien esittämiseen voi hankkia Elokuvalisenssin tai esitysluvan Audiovisual Producers Finland – APFI ry:sta (ent. Tuotos).

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kokoelmissa olevia elokuvateoksia saa esittää ilman erillistä lupaa tutkimuksen ja korkeakoulutasoisen elokuvaopetuksen yhteydessä. Tämä ei koske ulkomaisten tuottajien elokuvateoksia.

tekijänoikeuslaki 21 §, 16 c §

 Elokuvan siteeraaminen

Sitaattioikeutta ei ole rajoitettu mihinkään tiettyyn teoslajiin tai tekniikkaan, vaan periaatteessa kaikkia teoslajeja voi siteerata siteeraukseen soveltuvilla tekniikoilla. Tekijänoikeusneuvoston mukaan sallituiksi elokuvasitaateiksi on yleensä katsottu lyhyet, muutaman sekunnin mittaiset välähdykset elokuvasta (TN1989:15). Lausunnossaan TN2002:16 tekijänoikeusneuvosto katsoi, että kolmen minuutin mittaisen dokumenttifilmin ottamista kokonaisuudessaan ilman tekijänoikeudenhaltijoiden lupaa ei voitu pitää sitaattioikeuden sallittuna käyttämisenä.

Still-kuvan käyttö elokuvasta

Tekijänoikeusneuvoston mukaan (TN2002:16) elokuvateoksen tai muun audiovisuaalisen materiaalin yksittäistä kuvaa (ns. still-kuva) suojataan tekijänoikeuslain 49 a §:n tarkoittamana valokuvana eli ns. tavallisena valokuvana. Jos elokuvasta otetaan yksittäinen kuva osaksi opetusmateriaalia tai projektityötä, on kyse kappaleen valmistamisesta valokuvasta, mihin tarvitaan valokuvaajan tai valokuvan oikeudenhaltijan lupa.

Elokuvateoksen yksittäisvalokuvan oikeudenhaltija määräytyy tapauskohtaisesti. Käytännössä tämä on yleensä elokuvan tuottaja. Ratkaisu siitä, voidaanko yksittäinen kuva ottaa elokuvasta tai muusta audiovisuaalisesta materiaalista sitaattioikeuden nojalla, tehdään aina tapauskohtaisella harkinnalla. Siteerattaessa on lähde aina mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin hyvä tapa edellyttää.