KYSY LISÄÄ

Av-aineiston esittäminen

Tv-ohjelmat

Opetushallituksen hankkimalla opetustallennusluvalla saa esittää luvalla tallennettuja tv-ohjelmia. Tv-ohjelmia saa tallentaa Yle TV1-, Yle TV2-, YLE Teema & Fem ja MTV3 -kanavilta suorasta tv-lähetyksestä. Lupa ei koske elokuvia, ulkomaisia jatkuvajuonisia ohjelmia eikä mainoksia.

Opetushallituksen hankkimalla luvalla saa opetuksessa esittää myös Yle Areenan ja Elävän arkiston kotimaisia tv-ohjelmia.

Verkkovideot

Tv-ohjelmia sekä muita audiovisuaalisia teoksia on tarjolla tv-yhtiöiden omilla internetsivuilla ja verkkovideopalveluissa sekä maksullisina että maksuttomina. Pääsääntönä on, että verkkovideoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan erillinen lupa.

Opetushallituksen hankkimalla luvalla opetuksessa voidaan esittää Yle Areenassa ja Elävässä arkistossa olevia kotimaisia televisio-ohjelmia. Elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevat elokuvat ja mainokset eivät kuulu luvan piiriin. Ohjelmien tallentaminen Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta ei ole sallittua.

Opetuskäyttöön tarkoitettua, verkossa saatavilla olevaa av-aineistoa saa käyttää opetuksessa palvelun tai sivuston käyttöehtojen mukaisesti. Esimerkiksi Yleisradion yle.fi/oppiminen-sivuston materiaalia saa käyttää vapaasti opetuksessa.

Verkkovideoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan pääsääntöisesti erillinen lupa. Internetin yhteisöllisten videopalveluiden, joihin käyttäjät voivat lisätä omaa videosisältöään, kuten esimerkiksi YouTube ja Vimeo, käyttö opetuksen yhteydessä riippuu pitkälti palvelun käyttöehdoista. Useiden palveluiden käyttöehdoissa sallitaan palvelun käyttö ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Videoiden käyttö ja esittäminen opetuksessa on kuitenkin voitu sallia esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä. Tällaista aineistoa voi käyttää lisenssiehtojen mukaisesti. Creative Commons -lisenssi muodostuu tekijän määrittelemistä ehdoista (kuvakkeista), miten hänen teostaan saa käyttää. On kuitenkin hyvä huomata, että verkossa on myös luvattomasti CC-lisenssillä jaettua aineistoa. Viime kädessä käyttäjä on vastuussa käytön luvallisuudesta sekä siitä, että teoksen käyttö on ollut lisenssiehtojen mukaista. Lue lisää CC-lisenssistä.

Luvattomasti verkkoon jaetun aineiston esittäminen ja käyttäminen ei ole sallittua.

Elokuvat

Ostettujen, lainattujen tai vuokrattujen video- tai dvd-elokuvien esittämiseen opetuksessa tarvitaan erillinen lupa. Televisiossa esitettävät elokuvat eivät myöskään kuulu voimassa olevan opetustallennussopimuksen piiriin.

Kotimaisten elokuvien esittämiseen oppilaitoksissa voi hankkia luvan elokuvatuottajia edustavalta Audiovisual Producers Finland – APFI ry:lta (ent. Tuotos). Lupia useiden eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten tuotantoyhtiöiden elokuvien esittämiseen saa M&M-Viihdepalvelusta. Muiden ulkomaisten elokuvien osalta lupaa voi tiedustella tuotantoyhtiöltä tai elokuvan levittäjältä.

Elokuvien esittämiseen oppilaitoksissa voi hankkia luvan Audiovisual Producers Finland – APFI ry:sta tai M & M Viihdepalvelusta.

Muut esitystilanteet

Elokuvien esittämiseen kerhoissa tai muissa suurelle joukolle tarkoitetuissa tilaisuuksissa tarvitaan oikeudenhaltijoiden lupa. Esimerkiksi koulujen iltapäiväkerhoissa tai elokuvakerhoissa elokuvien esittämiseen tulee hankkia erillinen Elokuvalisenssi tai elokuvien esittämislupa.

Erikseen hankittavalla elokuvalisenssillä saa esittää elokuvia opetuksessa, iltapäiväkerhossa tai elokuvakuvakerhossa.

Mainokset

Tv-mainokset ja verkossa olevat audiovisuaaliset mainokset katsotaan tekijänoikeudellisesti elokuvateoksiksi. Tekijänoikeuslain mukaisesti myös niiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan oikeudenhaltijoiden lupa.

Radio-ohjelmat

Radio-ohjelmia voidaan esittää opetuksen yhteydessä tekijänoikeuslain nojalla. Siten esimerkiksi Yle Areenan tai Ylen Elävän arkiston verkkosivuilla olevia radio-ohjelmia voidaan esittää opetuksen yhteydessä. Tekijänoikeuslain rajoitussäännös ei kuitenkaan mahdollista kappaleen valmistamista, joten radio-ohjelmia ei saa tallentaa ilman erillistä lupaa.

tekijänoikeuslaki 21 §

Elokuvan esittäminen suljetulle piirille

Tilaisuutta ei pidetä julkisena, jos esittäminen tapahtuu suljetussa piirissä, kuten kotona tai ystäväpiirissä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että esittäminen kuitenkin katsotaan julkiseksi, vaikka osallistujajoukko olisi ennalta määrätty, jos läsnä olevien määrä saattaa nousta huomattavan korkeaksi.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi lausunnossaan TN2013:23, että elokuvan esittäminen Facebook-ryhmän kautta kokoonkutsutussa tilaisuudessa oli julkista, koska katsojajoukkoa ei ollut ennakolta yksilöllisesti määrätty. Tekijänoikeusneuvosto on katsonut myös aikaisemmassa lausunnossaan TN1995:6, että elokuvan esittäminen opiskelijoiden ainejärjestön tilaisuudessa oli julkista esittämistä, koska katsojajoukko ei ollut ennakolta yksilöllisesti määrätty. Sillä seikalla, onko tilaisuus maksullinen tai maksuton tai kuinka monta henkilöä on paikalla, ei ole merkitystä.

Elokuvakerhon perustaminen

Elokuvan esittämiseen muussa kuin yksityisen käytön piirissä tulee hankkia lupa. Vuokratut, kaupasta ostetut ja tv:stä tallennetut elokuvat ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu yksityiskäyttöön. Yksityisiä tilaisuuksia ovat tekijänoikeusneuvoston mukaan tilaisuudet, joista ei tiedoteta julkisesti ja joihin osallistuu vain muutama henkilö ystävyyssuhteen perusteella. Elokuvakerhon toiminta ei yleensä ole yksityistä käyttöä, vaan julkista esittämistä. Näin ollen elokuvien esittämiseen elokuvakerhossa tarvitaan oikeudenomistajien lupa.

Kotimaisten elokuvien esittämislupia voi tiedustella Audiovisual Producers Finland – APFI ry:sta. M&M Viihdepalvelu Oy myöntää lupia ulkomaisten elokuvien julkiseen esittämiseen (Elokuvalisenssi). Muiden elokuvien osalta lupaa voi tiedustella tuotantoyhtiöltä tai elokuvan levittäjältä.