KYSY LISÄÄ

Kirjalliset teokset

Mitä ovat kirjalliset teokset?

Kirjallisia teoksia ovat esimerkiksi kirjat, artikkelit, novellit ja runot. Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta, graafista tai plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa.

tekijänoikeuslaki 1 §

Selittävä piirustus

Selittävien piirustusten teoskynnys on oikeuskirjallisuudessa ja tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa asetettu melko korkealle. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN2004:2 katsottiin, että digitaalikameran ohjekirjan piirrokset ja järjestelmäkartta eivät ilmennä sellaista itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, jota tekijänoikeussuojan saamiseksi vaaditaan.

Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan TN2011:12, että oppikirjassa julkaistut ajoneuvon moottorin ja sähköjärjestelmien toimintaa kuvanneet tekniset piirrokset eivät ole siinä määrin itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyisi. Piirrokset eivät ilmennä tekijänsä luovia persoonallisia ratkaisuja siinä määrin, että kukaan muu ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään piirtämään samaa aihetta.