KYSY LISÄÄ

Kirjallisten teosten käyttö opetuksessa

Vapaasti saa käyttää

  • Aineistoja, joiden teoskynnys ei ylity
  • Tietoa, ideaa, periaatteita, teorioita
  • Teoksia, joiden suoja-aika on umpeutunut
  • Lakeja, asetuksia ja viranomaispäätöksiä

Lain nojalla ilman lupaa saa

  • Ottaa hyvän tavan mukaisia lainauksia

Oppilaitosluvalla eli sopimuslisenssillä

  • Kopioida ja digitoida osia painetuista julkaisuista
  • Kopioida ja tulostaa aineistoa verkosta

Tekijän luvalla saa käyttää

  • Aineistoja, joiden käytön tekijä on sallinut jollakin avoimella lisenssillä, kuten CC-lisenssillä
  • Mitä tahansa aineistoja pyytämällä luvan teoksen käyttöön suoraan oikeudenhaltijalta
Teosta käytettäessä on mainittava tekijän nimi ja lähde.