KYSY LISÄÄ

Sallittua Kopioston kopiointiluvalla

Kopioston luvalla saa kopioida lähes kaikenlaisia julkaisuja, niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin, opetus- ja tutkimuskäyttöön. Kopioitua aineistoa voi ottaa osaksi omaa opetusmateriaalia tai jakaa oppilaille muun opetusmateriaalin täydennykseksi. Kopiointiluvalla saa myös tulostaa aineistoja netistä tai muusta digitaalisesta lähteestä opetusta ja tutkimusta varten.

Kopioston luvalla saa digitoida painettuja julkaisuja ja kopioida tai tallentaa vapaasti verkossa olevaa kuva- ja tekstiaineistoa osaksi omaa opetusmateriaaliaan tai opetusmateriaalin täydennykseksi. Aineistoja saa jakaa oppilaille suljetussa verkossa niin, että se on vain sen opetusryhmän saatavilla, jolle aineisto on tarkoitettu.

Kopioston luvalla materiaalia saa myös muokata vähäisessä määrin. Esimerkiksi digitaaliseen kuva- ja tekstimateriaaliin saa tehdä täydentäviä ja havainnollistavia merkintöjä kuten korostusmerkintöjä, nuolia ja ympyröitä opetettavan yksityiskohdan hahmottamiseksi. Opettaja voi myös käyttää erilaisia teksti- ja kuvamateriaaleja käännös- ja muunnelmaharjoituksissa opetustilanteessa. Materiaaleja muokatessa tulee muistaa kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia.

Aineistoja kopioitaessa ja käytettäessä tulee tekijän ja julkaisun nimi merkitä kopioon tai aineiston yhteyteen hyvän tavan mukaisesti.

Kopioston luvalla saa kopioida painetuista julkaisuista kuten kirjoista ja lehdistä 20 sivua. Nuottijulkaisuista saa kopioida 10 sivua opetuskäyttöön.

Kopioston kopiointilupa

Opettaja voi kopioida lehdistä ja kirjoista otteita lisämateriaaliksi oppitunnille.

Oppilaitosten kopiointiluvalla saa myös skannata lehtiartikkeleita ja otteita kirjoista tai tulostaa tai kopioida uutisartikkeleita ja muuta tekstiaineistoa verkosta ja liittää niitä omaan opetusmateriaaliin tai koota eri lähteistä kurssimateriaalipaketin.