KYSY LISÄÄ

Kuvien käyttö opetuksessa

Koulutyössä käytetään runsaasti erilaisia julkaistuja kuvia, kuten piirros- ja valokuvia tai erilaisia graafisia esityksiä. Kuvien käyttötavat ja -mahdollisuudet ovat monipuolistuneet digitaalitekniikan myötä. Muiden ottamien ja tekemien kuvien käyttö muussa kuin yksityisessä käytössä edellyttää yleensä tekijän tai valokuvaajan lupaa. Oppilaitosten kopiointiluvat mahdollistavat monipuolisen kuvien kopioinnin ja käytön osana opetusmateriaalia ja projektitöitä.

Kuvan liittäminen osaksi omaa esitystä

Internetissä olevan kuvan liittäminen osaksi esimerkiksi opettajan oppitunnilla käytettävää PowerPoint-esitystä taikka oppilaiden projektityötä on sallittua Kopioston kopiointiluvalla. Kuvan käyttö on voitu sallia myös esimerkiksi kuvapankin käyttöehdoissa tai Creative Commons –lisenssillä.

Verkossa on saatavilla paljon kuvamateriaalia, jonka käytön oikeudenhaltijat ovat sallineet Creative Commons -lisenssillä tai muulla vastaavalla avoimella lisenssillä. Tällaista aineistoa voi käyttää lisenssiehtojen mukaisesti. Creative Commons -lisenssi muodostuu tekijän määrittelemistä ehdoista (kuvakkeista), miten hänen teostaan saa käyttää. Kyse on tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta, jonka käyttämisen tekijä on sallinut määrittelemillään ehdoilla. Creative Commons -lisenssi edellyttää aina tekijän ja lisenssin merkitsemistä käytetyn teoksen yhteydessä. Lue lisää CC-lisenssistä.