KYSY LISÄÄ

Maalaus, piirustus, muu kuvataideteos

Maalaus, piirustus, veistos tai muu kuvataideteos on yleensä aina tekijänoikeuden tarkoittama suojattu teos. Kuvataideteosten osalta teoskynnyksen on oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä katsottu olevan matala. Omistajalla on oikeus asettaa taulu julkisesti näytteille ilman eri lupaa. Taulun voi myös jäljentää yksityiseen käyttöön. Tällaisten jäljennösten levittäminen yksityisen piirin ulkopuolelle ei kuitenkaan ole sallittua.

Taideteoksen kuvaaminen esimerkiksi oppikirjan sivulle tai internetiin edellyttää tekijän luvan. Tekijänoikeusjärjestö Kuvasto myöntää lupia kuvataiteen erilaiseen käyttöön.

Piirros saa tekijänoikeuden suojaa, jos se on itsenäinen ja omaperäinen. Myös oppilaiden piirustukset ovat suojattuja. Näin esimerkiksi piirustuksen sijoittaminen koulun intranetiin tai internetsivulle tai sen käyttäminen koulun painotuotteessa edellyttää oppilaan lupaa. Alaikäisten oppilaiden osalta lupa tarvitaan myös huoltajilta.

Jos maalaus, piirustus tai muu kuvataiteellinen teos on julkaistu kirjassa tai lehdessä, tällaista kuvaa saa kopioida ja käyttää opetuksessa Kopioston kopiointiluvan mukaisesti. Kopiointiluvat eivät kuitenkaan koske julkaisemattomia teoksia, esimerkiksi oppilaiden tekemiä piirustuksia tai sellaisia maalauksia, joita ei ole kuvattu ja painettu lehtiin, kirjoihin tai muihin julkaisuihin.

Sarjakuvahahmojen kopioiminen

Sarjakuvahahmot ovat tekijänoikeuden suojaamia kuvataideteoksia. Sarjakuvahahmon jäljentämiseen, kopioimiseen ja käyttöön tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. On mahdollista esimerkiksi piirtää omaan yksityiseen käyttöön jäljennöksiä sarjakuvahahmoista, mutta näitä jäljennöksiä ei saa käyttää muussa tarkoituksessa, esimerkiksi myydä tai julkaista netissä.