KYSY LISÄÄ

Kuvien julkaiseminen

Kuvaaminen ei ole sama asia kuin kuvan julkaiseminen. Kuvan julkaiseminen ei saa loukata henkilön kunniaa tai yksityisyyttä. Valokuva katsotaan henkilötietolain tarkoittamaksi henkilötiedoksi. Henkilötietoja ei saa esimerkiksi julkaista netissä ilman henkilön lupaa.

Hyvä perussääntö on pyytää kuvaus- ja julkaisulupa. Alaikäisten lasten kohdalla tarvitaan julkaisemiseen lupa myös huoltajilta.

Oppilaan valokuvan julkaiseminen

Oppilaan valokuvan saa julkaista koulun verkkosivuilla vain oppilaan huoltajien yksiselitteisesti antamalla suostumuksella.