KYSY LISÄÄ

Yhteystiedot

Kopiraitti on tekijänoikeusopas, joka on tuotettu Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä.

Kopiosto ry
Hietaniemenkatu 2
00100 Helsinki
puh. 09 431 521
faksi 09 4315 2377
kopiosto@kopiosto.fi
www.kopiosto.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
www.minedu.fi