KYSY LISÄÄ

Esitteitä

Oppilaitosten kopiointi- ja tallennuslupa -esite

Esitteessä kerrotaan tiivistetysti oppilaitosten kopiointi- ja tallennusluvan sisällöstä ja lupaehdoista. Voit tulostaa esitteen tai selata sitä verkossa.

Oppilaitosten kopiointi- ja tallennuslupa

Korkeakoulujen kopiointilupaesite

Esitteessä kerrotaan korkeakoulujen (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) kopiointiluvasta. Voit tulostaa esitteen tai selata sitä verkossa.

Korkeakoulujen kopiointilupa

Kopioston kopiointilupa – vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutus

Esitteessä kerrotaan tiivistetysti Kopioston kopiointiluvan sisällöstä. Voit tulostaa esitteen tai selata sitä verkossa.

Kopioston kopiointilupa – vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutus

Kopiointi oppilaitoksissa –lupataulu

Lupataulussa on tiivistetysti opetus- ja kulttuuriministeriön peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille sekä musiikkioppilaitoksille hankkimien kopiointilupien ja opetustallennusluvan sallitun kopioinnin rajat. Lupataulun voi tulostaa tai niitä voi tilata Kopiostosta ja laittaa oppilaitoksessa opettajan huoneen tai kopiohuoneen seinälle.

Lupataulu