KYSY LISÄÄ

Oppilaitosten kopiointilupa

Opetushallitus on hankkinut keskitetysti kopiointiluvat kaikille peruskouluille ja lukioille, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille. Muiden oppilaitosten tulee hankkia kopiointiluvat itse.

Suomen yliopistot UNIFI ry ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ovat neuvotelleet Kopioston kanssa kaikille jäsenyliopistoilleen keskitetysti kopiointiluvat.

Oppilaitosten tulee hankkia itse kopiointiluvat maksulliseen kopiointiin ja kurssitoimintaan. Kurssimaksun keräystapa, suuruus tai kattavuus ei vaikuta luvanhankkimisvelvollisuuteen. Kurssimaksullisten oppilaitosten lupaehdot ovat samat kuin Opetushallituksen ja Kopioston välisessä sopimuksessa.

Itse kopiointilupansa hankkivat mm.

  • Kansalaisopistot
  • Kansanopistot
  • Kesäyliopistot
  • Yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset
  • Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjät sekä ammatilliset erikoisoppilaitokset
  • Opintokeskukset
  • Yksityiset musiikkioppilaitokset

Korvaus perustuu tutkimuksiin

Opetushallitus ja Kopiosto tekevät yhteistyössä tutkimuksia kopioinnin määrästä ja sisällöstä oppilaitoksissa. Tutkimus- ja raportointitulosten perusteella Kopiosto määrittää oikean korvaustason ja päättää korvausten jakamisesta oikeudenhaltijoille.