KYSY LISÄÄ

Digitaalinen kopiointi ja käyttö

Kopioston kopiointiluvalla saa skannata painettuja julkaisuja sekä kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta internetsivustoilta. Kopioston lupa mahdollistaa lisäksi aineistojen välittämisen etäopetuksen yhteydessä. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston.

Skannatun tai internetistä kopioidun aineiston voi kopioida tai tallentaa osaksi itse laatimaansa opetusmateriaalia tai muun opetusmateriaalin täydentämiseksi. Aineisto saa olla tallennettuna oppilaitoksen suljetussa verkossa kurssin tai vastaavan opintokokonaisuuden ajan, mukaan lukien loppukuulustelu. Peruskouluissa kopioitu aineisto saa olla tallennettuna suljetussa verkossa lukuvuoden ajan. Kopioidut aineistot saavat olla vain sen opetusryhmän saatavilla, joille ne on tarkoitettu.

Kopioidut aineistot on poistettava oppilaitoksen verkosta sekä tietokoneilta viimeistään lukuvuoden päättyessä. Opettaja voi kuitenkin säilyttää kopioimansa ja tallentamansa aineiston myöhempää käyttöään varten siten, että ne ovat vain hänen itsensä saatavilla.

Kun teosta käytetään, tulee tekijän nimi ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti teoksen yhteydessä.

Materiaalia saa myös muokata vähäisessä määrässä. Esimerkiksi tekstin saa kääntää kieleltä toiselle, kuvaa voi rajata käytettävissä olevan tilan mukaan, kuvaan ja tekstiin voi liittää korostusmerkkejä selkeyttämään ilmaisua, kuvaan voi lisätä nuolen tai ympyröidä jonkun yksityiskohdan hahmottamaan opetettavaa asiaa. Materiaalia muokattaessa tulee kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia. Muokattu materiaali voidaan näyttää luokassa läsnä olevalle opetusryhmälle. Opiskelija tai opettaja saa tallentaa sen myös muistitikulle tai vastaavalle tallennusalustalle. Muokattua materiaalia ei saa jakaa verkossa. Teosten muuntelu Kopioston luvalla on sallittua opetustilanteessa.

Aineistoa muokattaessa tulee tekijän moraalisia oikeuksia kunnioittaa. Teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Miten kuva- ja tekstiaineistoja voi hyödyntää opetuksessa Kopioston kopiointiluvalla?

Opetuksessa voi harjoitella graafista suunnittelua ja taittoa käyttämällä verkosta löytyvää kuva- ja tekstiaineistoa.

Kopioston luvalla voi käyttää verkosta löytyvää valokuvaa kuvankäsittelyn harjoittelemiseen opetuksessa. Kuvaa voidaan esimerkiksi parannella kuvankäsittelyohjelmalla. Muokattua kuvaa voidaan käyttää opetustilanteessa, mutta sitä ei saa jakaa verkossa tai käyttää muulla tavalla ilman erillistä lupaa.

Kun opettajalle tulee uusi ryhmä, jolla tarvittaisiin aiemmin kopioitua materiaalia, voi hän ottaa sen uudella ryhmällä käyttöön.  Opettaja saa säilyttää materiaalin itsellään tulevaa käyttöä varten.