KYSY LISÄÄ

Etä- ja verkko-opetus

Etäopetusta varten opetustilanteesta saa tehdä tallenteen, joka voidaan välittää opiskelijoille oppilaitoksen suljetussa tietoverkossa. Tallenteelle voidaan tallentaa opetustilanteessa esitetyt ja näytetyt teokset, lukuun ottamatta musiikkia ja av-teoksia. Tallenne saa olla vain sen opetusryhmän saatavilla, jolle luento ja tallenne on tarkoitettu.

Miten Kopioston lupaa voi hyödyntää etä- ja verkko-opetuksessa?

Opiskelija voi osallistua verkon kautta opintoihin missä vaan – hänellä pitää olla vain kurssiin vaadittavat tunnukset, joiden avulla hän kirjautuu osallistujaksi. Opettaja voi jakaa erilaista lisämateriaalia opiskelijoille suljetulla kurssialustalla kurssille osallistuville opiskelijoille.

Opetuksesta voidaan tehdä tallenne, jota opiskelija voi myöhemmin katsoa verkon kautta, jos hän ei ole voinut osallistua samanaikaisesti välitettyyn opetustapahtumaan.

Harvinaisissa aineissa tai syrjäseuduilla voidaan mahdollistaa jonkin tietyn aineen opetus etä- tai verkko-opetuksena useamman oppilaitoksen kanssa yhdessä, jotta saadaan ryhmäkoko täyteen. Opettaja voi tallentaa laatimaansa opetusmateriaalia suljettuun oppimisympäristöön opiskelijoiden saataville sekä opetustilanne voidaan tallentaa ja lähettää videolähetyksenä niille opiskelijoille, jotka eivät ole paikalla opetustilanteessa.