KYSY LISÄÄ

Mitä luvalla ei saa kopioida

Lupa ei koske työ- ja harjoituskirjoja, kotimaisia näytelmiä, kansainvälisiä standardeja, musiikkia eikä av-aineistoa tai teoksia, joiden käytön oikeudenhaltija on kieltänyt.

Lupa ei myöskään koske niitä käyttötilanteita tai sellaisia aineistoja, joihin oppilaitoksella on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva käyttöoikeus, esimerkiksi oppilaitoksen ostama artikkelitietokanta. Näitä aineistoja saa käyttää lisenssisopimuksen tai muiden käyttöehtojen mukaisesti. Kopioston kopintiluvalla saa kuitenkin lupaehtojen mukaisesti kopioida sähkökirjoja, ellei niitä koskevista omista sopimus- ja lisenssiehdoista muuta johdu.

Kopioitua aineistoa ei saa ottaa osaksi aineistopankkia tai tietokantaa.