KYSY LISÄÄ

Valokopiointi

Kopioston kopiointilupa

Kopioston kopiointiluvalla saa valokopioida lähes kaikentyyppisiä julkaisuja kuten kirjoja, lehtiä tai nuotteja opetuskäyttöön. Myös opettajan oppaat kuuluvat luvan piiriin. Lupa kattaa niin koti- kuin ulkomaisetkin julkaisut.

Luvan mukaisesti saa myös tulostaa digitaalisessa muodossa julkaistua tai julkistettua aineistoa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi internetistä tapahtuvaa tulostusta kuten verkkolehtien artikkeleita tai digitaalisessa muodossa olevien julkaisujen kuten sähköisten opettajan oppaiden tai muiden oppimateriaalien tulostamista.

Kopioston myöntämä lupa kattaa valokopioinnin paperille tai piirtoheitinkalvolle, valokuvauksen diafilmille sekä vastaavat graafiset menetelmät.

Julkaisujen kopiointimerkinnät ja kopiointi

Julkaisuissa saattaa olla erilaisia kopioinnin kieltäviä merkintöjä. Ellei kieltoa ole ilmoitettu Kopiostoon, saa näitäkin teoksia kopioida opetuskäyttöön tämän sivuston ohjeiden mukaisesti. Teoskohtaisia kieltoja ei juuri ole tehty. Voimassaolevan listan kieltoilmoituksista voit tarkastaa Kopioston verkkosivuilta.