KYSY LISÄÄ

Musiikin esittämis- ja tallentamisluvat oppilaitoksille

Musiikkia saa opetuksen yhteydessä esittää vapaasti, esimerkiksi soittaa cd-levyltä musiikkia oppitunnilla tai soittaa ja laulaa musiikkikappaleita oppilaiden kanssa. Muissa oppilaitosten tilaisuuksissa tai ansiotarkoituksessa tapahtuvassa opetuksessa musiikin esittämiseen tarvitaan musiikin oikeudenhaltijoiden lupa. Tekijänoikeuslain säännös ei myöskään salli musiikkivideoiden esittämistä opetuksessa. Tarvittavia lupia voi hankkia Teostosta ja Gramexista.

Kunnat ovat sopineet Teoston kanssa musiikin esittämisestä ja tallentamisesta kunnallisten koulujen ja oppilaitosten muissa tilaisuuksissa. Tarkista Teostosta, koskeeko Teoston kuntasopimus oppilaitostasi.

Lähes kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Gramexin kanssa äänitemusiikin esittämisestä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Osa kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen. Ota yhteyttä Gramexin asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin käytöstä oppilaitoksessasi.

Oppilaat tekevät oppitunnilla projektityönä videota. He haluavat liittää videoon musiikkia. Tarvitaanko siihen erillinen lupa?

Musiikin liittäminen videoon on synkronointia, johon tarvitaan musiikin tekijöiltä erillinen lupa. Luvan musiikin tallentamiseen videolle voi hankkia Teostolta ja Gramexilta. Lupa tarvitaan molemmilta.

Lähes kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen Gramexin kanssa äänitemusiikin esittämisestä tiettyjen kunnallisten toimintojen yhteydessä. Osa kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista kattaa myös äänitteiden tallentamisen. Ota yhteyttä Gramexin asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin tallentamisesta oppilaitoksessasi.