Kopiraitti är en guide till upphovsrätten på nätet producerad av undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Kopiosto.

Webbplatsen har fokus på upphovsrätt som anknyter till undervisning och läroanstaltslicenser.

FRÅGA OSS