FRÅGA OSS

Användning av material i forskning

För forskning gäller alla samma bestämmelser i upphovsrättslagen som för användning av upphovsrättsligt skyddat material för annat.

Bruk av material som skyddas av upphovsrättslagen förutsätter tillstånd av rättsinnehavaren, såvida inskränkningsbestämmelserna inte säger annat. Däremot hör forskningsresultat för forskning som utförts med upphovsrättsskyddat material till forskarna, om inte annat avtalats och rättigheterna överlåtits.