FRÅGA OSS

Privat bruk

Man får framställa några exemplar av ett offentliggjort verk för enskilt bruk. Privat bruk kan vara personliga studier eller forskning. Ifall man forskar i samarbete eller i en forskningsgrupp är det inte fråga om privat personlig forskning.

Exemplaren som framställts för enskilt bruk får inte användas för andra ändamål, det är till exempel förbjudet att sälja dem. Det är dock inte tillåtet att kopiera datorprogram eller databaser i digitalt format ens för privat bruk.

upphovsrättslagen 12 §