FRÅGA OSS

Musik och noter

Vad är musikaliska verk?

Musikaliska verk är noter, sångtexter, tabulaturer och motsvarande. Rättsinnehavarna till musikaliska verk är tonsättare, arrangörer, textförfattare och musikförläggare. Rättsinnehavarna till framställning och ljudinspelningar av musikaliska verk är utövande konstnärer såsom artister, sångare, musiker och ljudproducenter.

Uppträdande konstnärer och ljudproducenter får enligt upphovsrättslagen närstående rättigheter för sina framställningar och inspelningar. När man använder musik – vid framställningar och inspelning – krävs ofta tillstånd av både musikens upphovsmän och musikförläggaren samt av de uppträdande konstnärerna och ljudproducenterna. Man kan be om tillstånd att spela musik från Teosto. För att använda inspelad musik krävs också tillstånd från Gramex.