FRÅGA OSS

Framställning av musik och musikvideor i undervisning

Framställning av musik

Man får fritt spela musik på lektionen i samband med undervisningen, till exempel från en CD-skiva, dator eller med en MP3-spelare, eller spela och sjunga den med studerandena.

Ett utgivet verk får framställas i ett offentligt avgiftsfritt tillfälle där framställningen av verket inte är huvudsaken. Tillfället får inte i övrigt heller ske i förvärvssyfte.

På nätet finns musik tillgängligt från olika streaming-tjänster, till exempel Spotify. Ifall det i tjänstens användningsvillkor fastställs att man enbart får använda tjänsten för personligt bruk är det mot tjänstens användningsvillkor att spela musik genom tjänsten under lektionen. Spotify erbjuder också en version av sin tjänst som tillåter offentliga framställningar. Denna tjänst kan också användas i undervisningen.

I läroanstaltens andra tillfällen eller i undervisning i förvärvssyfte krävs rättsinnehavarnas tillstånd för att spela musik. Tillstånd kan skaffas från Teosto och Gramex. Nästan alla kommuner har ingått avtal med Teosto och Gramex gällande musikspelande i samband med vissa kommunala funktioner. Ytterligare information om Teostos licenser och om Gramex licenser.

Framställning av musikvideor

Framställning av musikvideor i samband med undervisningen kräver tillstånd av rättsinnehavaren till musikvideorna. Tillstånd ska sökas hos Gramex, som representerar musikproducenter och artister samt Teosto, som representerar musikskapare och musikförläggare.

Andra inhemska musikvideor än dem som gjorts för biografdistribution får spelas in från YLE:s och MTV3:s kanaler med Kopiostos licens för inspelning i undervisning.

Att visa musikvideon på nätet kräver tillstånd. Webbvideotjänsternas användningsvillkor fastställer långt möjligheterna att använda tjänsten i undervisning. Rättsinnehavarna kan ha tillåtit visning och användning av videon i undervisning till exempel med en Creative Commons-licens eller en annan öppen licens.