FRÅGA OSS

Målningar, teckningar och annan bildkonst

En målning, ritning, skulptur eller annat bildkonstverk är i regel alltid ett verk som åtnjuter skydd enligt upphovsrättslagen. Vad gäller bildkonstverk har verkströskeln både i rättslitteraturen och i praktiken varit låg. Ägaren har rätt att ställa ut tavlan offentligt utan särskilt tillstånd. Tavlan kan också kopieras för privat bruk. Spridande av sådana kopior utanför den privata sfären är emellertid inte tillåtet.

Att avbilda konstverket t.ex. i en lärobok eller på internet förutsätter upphovsmannens tillstånd. Upphovsrättsorganisationen Kuvasto ger tillstånd för olika slags användning av bildkonst.

En teckning får upphovsrättsligt skydd om den är självständig och originell. Även studerandenas ritningar är skyddade. Därför krävs det tillstånd av studeranden för placering av teckningar i skolans intranät eller webbplats eller publicering i skolans trycksaker. Vad gäller minderåriga elever krävs även vårdnadshavarens tillstånd.

Om en målning, teckning eller annat bildkonstverk har publicerats i en bok eller tidning, får en sådan bild kopieras och användas i undervisningen enligt Kopiostos kopieringslicens. Kopieringslicenserna gäller dock inte opublicerade verk, till exempel elevernas teckningar eller målningar som inte har avbildats och tryckts i tidningar, böcker eller andra publikationer.

Kopiering av seriefigurer

Seriefigurer är bildkonstverk skyddade av upphovsrätten. För att efterbilda, kopiera och använda en seriefigur krävs tillstånd av rättsinnehavaren. Det är till exempel möjligt att för eget privat bruk efterbilda en seriefigur, men dessa kopior får inte användas för annat, till exempel kan de inte säljas eller publiceras på nätet.