FRÅGA OSS

Publicering av en bild

Att fotografera är inte detsamma som utgivning av en bild. Man får inte kränka en persons ära eller integritet när man ger ut en bild. Ett fotografi anses vara en personuppgift enligt personuppgiftslagen. Man får till exempel inte publicera personuppgifter på nätet utan personens tillstånd.

En god grundregel är att be om fotograferings- och publiceringstillstånd. Vad gäller underåriga barn krävs även tillstånd av vårdnadshavarna för publicering.

Publicering av en elevs fotografi

En elevs fotografi får enbart läggas ut på skolans webbplats med elevens och elevens vårdnadshavares entydiga samtycke.