FRÅGA OSS

Litterära verk

Vad är litterära verk

Litterära verk är till exempel böcker, artiklar, noveller och dikter. Enligt upphovsrättslagen anses även kartor och annat i teckning eller grafik eller plastisk form utfört verk av beskrivande art samt datorprogram.

upphovsrättslagen 1 §

Beskrivande ritningar

Verkströskeln för beskrivande ritningar har i rättslitteraturen och i upphovsrättsrådets utlåtanden ställts tämligen högt. I upphovsrättsrådets utlåtande 2004:2 ansågs att ritningarna i en digitalkameras bruksanvisning inte uppfyller de krav på självständighet och originalitet som krävs för att de ska åtnjuta skydd av upphovsrätten.

Upphovsrättsrådet ansåg i sitt utlåtande 2011:12 att tekniska ritningar som beskriver hur en motor och elektriska system fungerar som publicerats i en lärobok inte är tillräckligt självständiga och originella för att överstiga verkströskeln. I ritningarna uttrycks inte deras upphovsmans kreativa personliga lösningar i en tillräcklig mängd för att ingen annan skulle ha kunnat nå samma slutresultat ifall de åtagit sig att rita samma ämne.