FRÅGA OSS

Nätet och apparater i undervisning

Man kan utnyttja internet i undervisningen på många olika sätt.

En stor del av materialet på nätet är skyddat av upphovsrätten, till exempel bilder, artiklar, rapporter och videor. Kopiering av upphovsrättsskyddat material på internetsidor och vidareförmedling av kopiorna kräver tillstånd av rättsinnehavaren.

När man använder apparater kan det också ingå användning av material skyddat av upphovsrätten, till exempel kan man kopiera, spara eller förevisa material eller lägga det till en egen presentation. I vissa situationer krävs tillstånd för att använda verk skapade av andra.