FRÅGA OSS

Nyttjande av apparater i undervisning

I undervisningen används många olika apparater, t.ex. datorer, projektorer, interaktiva whiteboards, dokumentkameror, pekplattor, videokameror osv. När man använder dessa apparater kan det ingå användning av material skyddat av upphovsrätten, till exempel kan man kopiera, spara eller förevisa material eller lägga det till en egen presentation. I vissa situationer krävs tillstånd för att använda verk skapade av andra.