FRÅGA OSS

Läroanstaltslicenser

Flera olika användningslicenser finns tillgängliga eller har redan anskaffats för läroanstalter.

Utbildningsstyrelse har centraliserat anskaffat kopieringslicenser för alla grundskolor och gymnasier, för yrkesinriktad utbildning på grundnivå som leder till en yrkesexamen samt för musikläroverk som beviljas statsbidrag. Övriga läroanstalter ska skaffa sina egna kopieringslicenser.

Undervisnings- och kulturministeriet har skaffat licens från Kopiosto, sändningsföretagen och film- och av-producenternas organisation Tuotos att spela in tv-program för undervisnings- och forskningsändamål.

Licensen som undervisnings- och kulturministeriet anskaffat omfattar inspelning och visning av tv-program för undervisnings- och forskningsbruk samt visning av inhemska tv-program som finns på YLE Areena och i Arkivet vid grundskolor och gymnasier, vid yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet.

Ytterligare information om Kopiostos licenser finns här.

Av Gramex får man licenser för framställande och sparande av inspelad musik i läroanstalter. Nästan alla kommuner har ingått avtal med Gramex gällande spelande av inspelad musik i samband med vissa kommunala funktioner. En del av avtalen som ingåtts med kommunerna omfattar även sparande av inspelningarna. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om användningen av inspelad musik på din läroanstalt.

Från Teosto kan du få licenser för framförande och sparande av musik för framförande i läroanstalter i sådana situationer där det inte är tillåtet att framföra musik på basis av upphovsrättslagen. Nästan alla kommuner har ingått avtal med Teosto gällande spelande och sparande av musik i samband med vissa kommunala funktioner och evenemang. Kontrollera genom Teosto om huruvida man har kommit överens om musikanvändning i din läroanstalt genom ett kommunalt avtal.

Man kan skaffa licenser för användning av inhemska filmer för undervisningsbruk av Tuotos som representerar film- och av-producenterna. M&M Viihdepalvelu säljer licenser för visning av filmer från flera europeiska och amerikanska produktionsbolag (Filmlicens).