FRÅGA OSS

Inspelning och visning av TV- och radioprogram i undervisning

Licens för inspelning och visning av tv- och radioprogram i undervisning

Utbildningsstyrelsen har skaffat licens från Kopiosto, sändningsföretagen och film- och av-producenternas organisation Audiovisual Producers Finland – APFI (före Tuotos) att spela in tv-program för undervisnings- och forskningsändamål.

Licensen som Utbildningsstyrelsen anskaffat omfattar inspelning och visning av tv-program för undervisnings- och forskningsbruk

  • vid grundskolor och gymnasier,
  • vid yrkesläroanstalter för avgiftsfria studier som leder till en yrkesinriktad grundexamen