FRÅGA OSS

Radioprogram

Med licensen för inspelning för undervisningsbruk får man spela in för undervisningsbruk program som Rundradion producerat och sänt i undervisningssyfte. Att spela in från andra radioprogram eller radiokanaler är inte tillåtet.

Radioprogram som producerats i undervisningssyfte är sådana program som är producerade av Rundradions enhet för undervisningsprogram och som har en undervisande karaktär och som anknyter till de undervisningsämnen som undervisas i läroanstalter som hör till utbildningsstyrelsens förvaltningsområde. De sänds i regel som undervisningsprogram under sådana tider som passar in i läroanstalternas arbetstider.

Varje inspelning ska förses med programmets namn, längd, sändningstidpunkt och den tillåtna användningstiden. Radioprogram som används för forskningsändamål får användas under den tid forskningen kräver.