FRÅGA OSS

Vad får man göra med licensen

Lärarna och läroanstaltens personal får spela in program direkt från sändningarna. Inspelningarna kan också göras av kommunala läromedels- och av-centraler för vidarebefordran till läroanstalterna.

Inspelningen kan göras bland annat på videokassett eller DVD-skiva eller med en digibox. Man kan även spara program på en server. Den server som används för sparande och förmedling av dessa program ska vara tillgänglig i läroanstaltens egna interna nät eller i ett slutet nätverk som förenar läroanstalter som omfattas av avtalet.

Den licens som Utbildningsstyrelsen anskaffat omfattar inte offentlig visning av köpta, lånade eller hyrda inspelningar i undervisningen. För detta krävs separat tillstånd av rättsinnehavarna.