FRÅGA OSS

Läroanstalternas kopieringslicenser

Utbildningsstyrelsen har centraliserat anskaffat kopieringslicenser för alla grundskolor och gymnasier, för yrkesinriktad utbildning på grundnivå som leder till en yrkesexamen samt för musikläroverk som beviljas statsbidrag. Övriga läroanstalter ska skaffa sina egna kopieringslicenser.

Finlands universitet UNIFI rf och rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf har förhandlat med Kopiosto om centraliserade kopieringslicenser för alla deras medlemsuniversitet.

Läroanstalter måste skaffa sig egna kopieringslicenser för avgiftsbelagd kopiering och kursaktivitet. Det sätt på vilket avgiften uppbärs samt avgiftens storlek eller omfattning påverkar inte skyldigheten att skaffa licens. Licensvillkoren för avgiftsbelagda läroanstalter är desamma som i avtalet mellan Utbildningsstyrelsen och Kopiosto.

Läroanstalter som själva skaffar licens är bl.a.:

  • Medborgarinstitut
  • Folkhögskolor
  • Sommaruniversitet
  • Universitetens fortbildningscentraler
  • Anordnare av yrkesutbildning för vuxna samt särskilda yrkesläroanstalter.
  • Lärocentra
  • Privata musikläroverk

Ytterligare information om Kopiostos licenser finns på Kopiostos webbplats www.kopiosto.fi.

Ersättningen grundas på undersökningar

Utbildningsstyrelsen och Kopiosto samarbetar om att undersöka hur mycket och vad som kopieras i läroanstalterna. På basis av undersökningar och rapporter fastställer Kopiosto rätt ersättningsnivå och beslutar om fördelning av ersättningar till rättsinnehavarna.