FRÅGA OSS

Fotokopiering

Med licens får man kopiera

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera nästan alla typer av publikationer, såsom böcker, tidningar eller noter, för undervisningsbruk. Licensen gäller även lärarhandledningar. Licensen täcker både inhemska och utländska publikationer.

Med stöd av licensen får man också skriva ut material som har publicerats eller offentliggjorts i digital form. I praktiken innebär det här utskrift från nätet, till exempel utskrift av artiklar i nättidningar eller publikationer i digitalt format såsom elektroniska lärarhandledningar och annat undervisningsmaterial.

Licensen från Kopiosto täcker fotokopiering på papper eller overheadtransparang, fotografering på diafilm samt motsvarande grafiska metoder.

Kopieringsmärkning och kopiering

I publikationer kan det finnas olika märkningar som förbjuder kopiering. Om förbudet inte har meddelats till Kopiosto får även dessa verk kopieras för undervisningsändamål enligt anvisningarna i den här guiden. Det finns mycket få verksspecifika förbud. Gällande lista över förbudsmeddelanden finns på Kopiostos webbplats, www.kopiosto.fi.