FRÅGA OSS

Vad får man inte kopiera

Kopiostos fotokopieringslicens gäller inte arbets- och övningsböcker, svarshäften och internationella standarder. Sådant är helt förbjudet att kopiera även med Kopiostos licens.

Undantag till detta är distansundervisning. För distansundervisning får man även i begränsad omfattning kopiera arbets- och övningsböcker. Den studerande får kopiera det svar hen skrivit i arbets- eller övningsboken för att skicka till läraren för granskning. Den aktuella boken måste dock vara i elevens besittning. I arbets- och övningsböcker får man bara kopiera de delar där svaret har förts in. På motsvarande sätt får läraren kopiera även ett modellsvar i svarsboken för att skicka till den studerande.