FRÅGA OSS

Tillstånd att framställa och inspela musik

För att framföra musik under lektionen behövs inget särskilt tillstånd. I skolor är det tillåtet att spela fritt t.ex. CD-skivor under lektionen eller spela instrument och sjunga med studenten. Vid andra evenemang som läroanstalten anordnar eller undervisning i kommersielt syfte måste man ha särskildt tillstånd från rättsinnehavare av musik . Bestemmelsen i upphovsrättslagen tilllåter inte heller att förevisa musikvideor i undervisning. Nödvändiga licenser kan man skaffa från Teosto och Gramex.

Kommuner har ingått avtal med Teosto gällande spelande och sparande av musik i samband med andra kommunala läroanstalternas evenemang. Kontrollera genom Teosto om ett kommunalt avtal gäller din läroanstalt.

Nästan alla kommuner har ingått avtal med Gramex gällande spelande av inspelad musik i samband med vissa kommunala funktioner. En del av avtalen som ingåtts med kommunerna omfattar även sparande av inspelningarna. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om användningen av inspelad musik på din läroanstalt.

Studerandena gör en video under lektionen som projektarbete. De vill lägga till musik till videon. Behövs det ett skilt tillstånd?

Att lägga musik till videon kallas synkronisering, som kräver ett skilt tillstånd av musikens upphovsmän. Tillstånd att spela in musik på video kan skaffas från Teosto och Gramex. Det behövs tillstånd av båda två.

Nästan alla kommuner har ingått avtal med Gramex gällande spelande av inspelad musik i samband med vissa kommunala funktioner. En del av avtalen som ingåtts med kommunerna omfattar även sparande av inspelningarna. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om sparande av inspelad musik på din läroanstalt.