FRÅGA OSS

Licens för inspelning och spelning av inspelad musik

Ifall man spelar musik från en inspelning kräver detta också tillstånd av Gramex.

Nästan alla kommuner har ingått avtal med Gramex gällande spelande av inspelad musik i samband med vissa kommunala funktioner. En del av avtalen som ingåtts med kommunerna omfattar även sparande av inspelningarna. Kontakta Gramex kundtjänst för att ta reda på om huruvida man genom ett kommunalt avtal har kommit överens om användningen av inspelad musik på din läroanstalt.

När du kopierar inspelad musik för offentligt framförande behöver du ett tillstånd för inspelning. Detta gäller även musik som köpts från musikbutiker på nätet avsett för privat bruk. Gramex licens berättigar till att kopiera inspelningar för offentligt framförande – det vill säga att spela musiken för en närvarande publik till exempel som bakgrunds- eller dansmusik. Med detta avses att man kopierar en existerande inspelning (t.ex. en sång eller en cd-skiva) till en annan plattform, t.ex. en brännbar cd, en MP3-spelare, en mobiltelefon eller en dator. Den inspelade musiken ska ha kopierats från en laglig källa.

Undantagen för undervisningsbruk i upphovsrättslagen som tillåter visning gäller inte visning av musikvideor. Man kan söka om tillstånd att visa musikvideon i undervisning från Gramex.

Ytterligare information om Gramex licenser.