FRÅGA OSS

Teostos tillstånd att framställa musik

I tillställningar arrangerade inom familje- och vänkretsen behövs inget skilt tillstånd för att använda musik. Det krävs dock nästan alltid tillstånd ifall man offentligt vill framställa musik. Upphovsrättslagen ger tillstånd att under lektioner framställa musik både på instrument och från en inspelning. I andra situationer än på lektionen, till exempel vid skolans fester, diskon eller evenemang, ska man skaffa ett tillstånd för att spela musik från Teosto.

Kommunerna kan komma överens med Teosto om framförande och sparande av musik i kommunala skolors och läroanstalters övriga tillfällen. Med Teostos kommunala avtal får man producera en ljud- eller filminspelning av musikframträdanden vid skolors och läroanstalters fester (t.ex. vår- och julfesten). Inspelningen får användas i verksamhet som anknyter till läroanstaltens verksamhet som är icke-kommersiell. Avtalet omfattar inte internet och inspelningen ska göras av läroanstaltens personal.

Ytterligare information om Teostos licenser.