FRÅGA OSS

Licens för att visa filmer i undervisning

Filmer är vanligen producerade för biografdistribution, kopieuthyrning och DVD-försäljning. De visas också på TV, men de täcks inte av det gällande avtalet om undervisningsinspelning. Filmer som visas på TV får alltså inte spelas in för undervisningsbruk utan en skild licens.

Inspelningar som ljudinspelningar, språkkassetter eller video- och DVD-filmer som säljs på varuhus, i specialbutiker och nätbutiker samt hyrfilmer är avsedda för privat bruk, och de får alltså inte kopieras för undervisningsändamål. Rätten till offentlig visning av en film hör i allmänhet till filmens produktionsbolag. Visning av filmer i andra sammanhang än i den privata familje- och vänkretsen kräver ett skilt tillstånd.