FRÅGA OSS

Andra möjligheter för att använda filmer i undervisning

Filmer för undervisningsbruk erbjuds också av Koulukino.

Koulukino producerar undervisningsmaterial av filmer producerade för biografdistribution som stöd för skolors och dagvårdens mediafostran. Skolorna kan beställa en filmvisning från den närmaste biografen. Ytterligare information finns på www.koulukino.fi-sidorna.

Läroanstalter kan även skaffa filmer och program från YLE arkivförsäljning. Också i många av de filmer och program som skaffats från YLE arkivförsäljning ingår visningstillstånd i samband med undervisning.