FRÅGA OSS

Licens för att visa inhemska filmer av Audiovisual Producers Finland – APFI

Man kan skaffa licenser för användning av inhemska filmer för undervisningsbruk av Audiovisual Producers Finland – APFI som representerar film- och av-producenterna. Med Audiovisual Producers Finland – APFI licens får man visa en inspelad film i läroanstaltens läroplansenliga verksamhet samt under skolans morgon- och eftermiddagsklubbverksamhet. En lärare kan låna inspelningen som ska visas från ett bibliotek, hyra den från en videouthyrare eller köpa den i butiken. Man kan även banda in filmen från tv. Inom ramarna för Audiovisual Producers Finland – APFI licens för undervisningsbruk kan man också visa filmen genom en ”video-on-demand”-tjänst (VOD) på nätet.

Ytterligare information om Audiovisual Producers Finland – APFI licenser finns här.