FRÅGA OSS

Broschyrer och nyttiga länkar

Broschyrer och guider

Upphovsrättens ABC
Broschyren innehåller basinformation om upphovsrätten samt svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Du kan skriva ut broschyren eller bläddra i den på nätet.

Kopierings- och inspelningslicens för läroanstalter
Denna broschyr behandlar i sammanfattning vad kopierings- och inspelningslicens för läroanstalter innehåller och licensvillkoren. Du kan skriva ut broschyren eller bläddra i den på nätet.

Kopieringslicens för högskolor
Denna broschyr behandlar i sammanfattning vad kopieringslicens för högskolor (universitet och yrkeshögskolor) innehåller. Du kan skriva ut broschyren eller bläddra i den på nätet.

Kopiostos kopieringslicens för fritt bildningsarbete och vuxenutbildning
Denna broschyr behandlar i sammanfattning vad kopieringslicens för fritt bildningsarbete och vuxenutbildning innehåller. Du kan skriva ut broschyren eller bläddra i den på nätet.

Licenstavlan
På licenstavlan finns en sammanfattning av innehållet i kopieringslicenserna och licensen för inspelning för undervisningsbruk som undervisnings- och kulturministeriet anskaffat åt grundskolor, gymnasier, yrkesinriktade läroanstalter samt åt musikläroverk. Du kan skriva ut licenstavlan eller beställa en från Kopiosto och lägga upp den på väggen i läroanstaltens lärarrum eller kopieringsrum.

Om upphovsrätten annanstans

Upphovsrättslagen (Finlex)

Operight.fi
Operight är en webbplats med information där mångsidig information om upphovsrättsärenden som berör lärares arbete har samlats.

Upphovsrättsliga informations- och övervakningscentralen
(TTVK) är en registrerad förening som drivs utan vinstsyfte. TTVK informerar om och övervakar upphovsrätten. På deras webbplats finns information och broschyrer om kränkning av upphovsrätten samt piratism.

Tekijänoikeus.fi
På den här webbplatsen finns information om upphovsrätt samt undervisningsmaterial. På webbplatsen kan man även beställa ett skolbesök om skapande arbete och upphovsrätt till klassen eller skolan.

Undervisnings- och kulturministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för beredningen och utvecklingen av lagstiftningen i anknytning till upphovsrätter. I anslutning till ministeriet verkar upphovsrättsrådet, som ger utlåtanden om hur upphovsrättslagen ska tillämpas. Undervisnings- och kulturministeriet har anskaffat omfattande licenser för kopiering och användning av verk i läroanstalter.

Upphovsrättsrådet
Upphovsrättsrådet ger utlåtanden om tillämpning av upphovsrättslagen.

Upphovsrättsmaterial annanstans på nätet

Brädspelet och undervisningsmaterial som hör till det kan laddas ner från nätet och printas ut.

Serier om upphovsrätten för elever på högstadiet
Mysteriet på Piratfabriken och dess uppföljare Äventyr på nattåget innehåller kompakta informationspaket om upphovsrätt och piratism.

Frågesport
En rolig frågesport om upphovsrätten på nätet.

Upphovsrättsorganisationer i Finland

Gramex ry
Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex rf
Gramex är upphovsrättsorganisationen för musiker och musikproducenter. Gramex representerar över 50 000 musiker och ljudupptagningsproducenter. Gramex beviljar licenser för användning, inspelning och offentligt framförande av inspelad musik.

Kopiosto ry
Kopiosto är de utövande konstnärernas, upphovsmännens och förläggarnas upphovsrättsorganisation. Kopiosto representerar över 50 000 uppträdande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Kopiosto beviljar licenser för kopiering av tryckta verk och kopiering av bild- och textmaterial från öppna webbplatser, inspelning och visning av radio- och tv-program samt för vidaresändning av tv-kanaler.

Kuvasto ry
Kuvasto rf är upphovsrättsorganisationen för konstnärer på det visuella området. Kuvasto representerar cirka 2 200 inhemska konstnärer och rättsinnehavare samt genom avtal med internationella systerorganisationer cirka 50 000 utländska konstnärer. Kuvasto medger upphovsrättstillstånd till användning av bildkonstverk.

Teosto ry
Finlands Tonsättares Internationella Upphovsrättsbyrå Teosto rf är en upphovsrättsorganisation för kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Teosto representerar 29 000 inhemska och nästan tre miljoner utländska tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Teosto beviljar licenser för offentlig framställning och användning av musik.

Audiovisual Producers Finland – APFI ry
Film- och AV-producenternas upphovsrättsförening Audiovisual Producers Finland – APFI ry representerar över 250 inhemska produktionsbolag.  APFI avtalar på producenternas vägnar bland annat om användning av film- och AV-inspelningar i undervisningen samt vidaresändning av teveprogram. APFI beviljar tillstånd för visning av inhemska filmer i läroanstalter.

Sanasto ry
Sanasto är författares och översättares upphovsrättsorganisation, som beviljar licenser för offentlig framställning av litteratur samt användning av textsnuttar i broschyrer och publikationer.
www.sanasto.fi

Annanstans på nätet

Mediekunskapsskolan
Mediekunskapsskolan erbjuder information, forskning och uppgifter om mediefostran och mediefenomen. Målet med tjänsten är att utveckla mediekunnighet samt att förbättra möjligheten till god mediefostran.

Information om Creative Commons-licenserna
(på finska. Creative Commons Sverige på www.creativecommons.se)

Tietosuoja.fi
Information om persondatalagen och dataskydd. På sidan finns dataombudsmannens avgöranden samt informationspaket riktade till barn och unga om dataskydd och nätet.