FRÅGA OSS

Kontakter

Kopiraitti är en guide till upphovsrätten på nätet producerad av undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Kopiosto.

Kopiosto rf
Hietaniemenkatu 2
00100 Helsingfors
Tfn 09 431 521
kopiosto@kopiosto.fi
www.kopiosto.fi

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet
www.minedu.fi