KYSY LISÄÄ

Verkko ja laitteet opetuksessa

Opetuksessa hyödynnetään paljon erilaisia laitteita ja internetissä olevaa aineistoa.

Suuri osa internetissä olevasta aineistosta on tekijänoikeuden alaista, esimerkiksi kuvat, artikkelit, raportit, videot. Internetsivustoilla olevan tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointi ja kopioiden jakaminen edelleen vaatii oikeudenomistajan luvan.

Myös laitteiden käyttöön saattaa liittyä tekijänoikeuden suojaamien aineistojen käyttöä, kuten teosten kopioimista, tallentamista ja esittämistä. Joissakin tilanteissa muiden tekemien teosten käyttö edellyttää lupaa.