KYSY LISÄÄ

Aineiston välittäminen verkossa

Lain mukaan teos välitetään yleisölle, kun se, esimerkiksi valokuva, laitetaan verkkoon nähtäväksi. Välittämistä on myös aineiston julkaiseminen omalla verkkosivustolla tai tallentaminen koulun sisäverkkoon. Kun aineisto tulee verkon kautta saataville, kyse ei ole enää yksityisestä käytöstä.

Teosten välittäminen oppilaitosten oppimisympäristöissä, intranetissä ja muissa tietoverkoissa edellyttää oikeudenhaltijoiden lupaa. Kopioston kopiointiluvalla on mahdollista kopioida ja tallentaa kuva- ja tekstiaineistoa avoimilta internetsivuilta. Kuvia ja tekstiä voi myös liittää osaksi omaa esitystä tai kurssimateriaalia sekä tallentaa ne oppilaitoksen suljettuun verkkoon opetusryhmän saataville.

Opettaja löytää internetistä mielenkiintoisen artikkelin ja tallentaa sen koulun oppimisympäristöön muiden opettajien ja oppilaiden käyttöön. Tarvitaanko tähän lupa?

Lupa tarvitaan. Lupaa edellyttää artikkelin tallentaminen eli kopiointi ja saattaminen verkkoon saataville. Verkkoartikkelin saa tallentaa ja välittää koulun sisäverkossa oppilaitoksilla olevalla Kopioston kopiointiluvalla.