KYSY LISÄÄ

Internetsivujen näyttäminen

Internetsivujen näyttäminen eli esittäminen on sallittu läsnä olevalle yleisölle. Tämä perustuu tekijänoikeuslakiin, joka mahdollistaa julkaistujen teosten julkisen esittämisen opetustoiminnassa.

Luokassa voidaan esimerkiksi heijastaa verkkosivuja videotykillä ja tarkastella niitä opetuksessa. Jos halutaan kopioida aineistoa esimerkiksi osaksi omaa esitystä tai oppimisympäristöön, tarvitaan siihen lupa. Oppilaitoksilla olevalla Kopioston kopiointiluvalla saa kopioida internetissä vapaasti saatavilla olevaa kuva- ja tekstiaineistoa. Internetissä on myös paljon aineistoa, jonka vapaan opetuskäytön oikeudenhaltija on sallinut esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä.

Verkkosivuilla on usein myös muunlaista aineistoa kuin kuvaa ja tekstiä, kuten verkkovideoita ja musiikkia. Verkkovideoiden esittämiseen tarvitaan lupa. Musiikin soittaminen verkkopalvelusta, kuten esimerkiksi Spotifysta, riippuu palvelun käyttöehdoista.

Internetissä on myös paljon luvatonta aineistoa. Luvattoman aineiston kopioiminen ja käyttäminen ei ole sallittua.

tekijänoikeuslaki 21 §

Opettaja haluaisi näyttää internetistä videotykin välityksellä mielenkiintoisen verkkosivun, joka ei sisällä näytelmä- tai elokuvateoksia. Tarvitaanko tähän lupa?

Lupaa ei tarvita. Teosten näyttäminen tietokoneen avulla läsnä oleville oppilaille on opetuksen yhteydessä sallittua.

Opettaja haluaisi soittaa musiikkia Spotifysta oppitunnilla. Onko se mahdollista?

Spotifyn käyttöehdot sallivat palvelun käytön vain henkilökohtaiseen käyttöön. Musiikin esittäminen Spotifysta oppitunnilla olisi käyttöehtojen vastaista. Spotify tarjoaa myös sellaista versiota palvelustaan, jonka käyttö julkiseen esittämiseen on sallittu. Tätä palvelua voi käyttää myös opetuksessa.