KYSY LISÄÄ

Internetistä siteeraaminen

Julkistetun teoksen siteeraaminen eli lainaaminen on luvallista, kun sitaatilla on asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään. Siteerattaessa teosta on aina mainittava sitaatin lähde. Tietoverkossa sijaitsevan materiaalin lähteenä mainitaan verkkosivun osoite ja päivämäärä, jolloin kyseinen siteeraus on tehty.

Siteerata saa ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sallitun siteerauksen pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Siteerauksen pituus ei saa ylittää sitä, mikä on välttämätöntä kirjoittajan esittämän asian valaisemiseksi sitaatilla.

Kuvien siteeraaminen on mahdollista ainoastaan arvostelevassa ja tieteellisissä esityksissä.

tekijänoikeuslaki 22 § ja 25 §