KYSY LISÄÄ

Internetistä tallentaminen

Internetistä saa tallentaa aineistoa yksityiseen käyttöön ilman erillistä lupaa. Tallennus voi tapahtua esimerkiksi koneen kovalevylle tai muistitikulle tai osaksi omaa esitystä, kuten PowerPoint-esitystä.

Jos tallennettua aineistoa halutaan käyttää opetuksessa, liittää osaksi omaa opetusmateriaalia, tallentaa koulun sisäverkkoon tai kurssialustalle tai jakaa edelleen esimerkiksi kollegoille, tarvitaan siihen aina oikeudenhaltijan lupa. Oppilaitosten kopiointilupa mahdollistaa kuva- ja tekstiaineiston kopioimisen avoimilta verkkosivuilta. Kuvia ja tekstiä voi tallentaa esimerkiksi osaksi omaa esitystä tai kurssimateriaalia, tai tallentaa opetusryhmän saataville kurssialustalle, oppimisympäristöön tai muuhun suljettuun verkkoon.

Opettaja löytää internetistä mielenkiintoisen artikkelin ja tallentaa sen koulun oppimisympäristöön oppilaiden käyttöön. Tarvitaanko tähän lupa?

Lupa tarvitaan. Oppilaitosten kopiointiluvalla opettaja voi tallentaa verkosta löytämänsä artikkelin koulun oppimisympäristöön siten, että se on hänen oman opetusryhmänsä saatavilla.