KYSY LISÄÄ

Opettajan oma aineisto tietoverkossa

Tekijänoikeus kuuluu henkilölle, joka on teoksen tekijä, ellei muuta ole sovittu. Opettajalla on tekijänoikeus omiin aineistoihinsa mukaan lukien opettajan esimerkiksi koulun sisäiseen verkkoon laatiman aineiston, ellei hän ole siirtänyt tätä oikeuttaan esimerkiksi oppilaitokselle. Tekijänoikeuden siirtymisestä on voitu esimerkiksi sopia työsopimuksella tai erillisellä sopimuksella.

Oppilaitos voi saada normaalin toimintansa edellyttämän käyttöoikeuden opettajan opetustyön tueksi valmistamaan tavanomaiseen aineistoon, esimerkiksi kalvosarjaan. Tällaisen käyttöoikeuden voidaan katsoa siirtyneen ilman opettajan nimenomaista ilmaisua oikeuksien siirtymisestä, hiljaisella hyväksymisellä.